Το ψηφοδέλτιό μας στελεχώνεται από άτομα με δυναμισμό και έντονη παρουσία στην τοπική κοινωνία, καθώς και από νέα άτομα με όραμα και διάθεση για προσφορά στον Δήμο μας. Όλα τα μέλη του ψηφοδελτίου μας έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς σε κοινωνικές, πολιτιστικές και εθελοντικές δράσεις και διεκδικούν ανιδιοτελώς ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας.

ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΜΕΤΑΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΜΕΤΑΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ

Κωτσιας Ιωάννης

Κωτσιας Ιωάννης

Μπαμπαλή Αγγελική

Μπαμπαλή Αγγελική

Ζέρβας Μηνάς

Ζέρβας Μηνάς

Καμπόλης Ι. Νικόλαος

Καμπόλης Ι. Νικόλαος

Λώλης Αχιλλέας

Λώλης Αχιλλέας

Σινόπουλος Χρήστος

Σινόπουλος Χρήστος

Χατζηπέτρου Καλομοίρα

Χατζηπέτρου Καλομοίρα

Παπαποστόλου Αθανάσιος

Παπαποστόλου Αθανάσιος

Καμπόλη Κατερίνα

Καμπόλη Κατερίνα

Κοσμάς Χρήστος

Κοσμάς Χρήστος

Τσουβέλας Λάζαρος

Τσουβέλας Λάζαρος

Πίνης Κωνσταντίνος

Πίνης Κωνσταντίνος

Αθανασόπουλος Ηλίας

Αθανασόπουλος Ηλίας

Αναστασιάδης Κωνσταντίνος

Αναστασιάδης Κωνσταντίνος

Ζυγας Παναγιώτης

Ζυγας Παναγιώτης

Κανελλάκης Θεόδωρος

Κανελλάκης Θεόδωρος

Δρόσος Μιχαήλ

Δρόσος Μιχαήλ

Φανουργιάκης Κωνσταντίνος

Φανουργιάκης Κωνσταντίνος

Τσάβαλος Αλέξανδρος

Τσάβαλος Αλέξανδρος

Φώτου Πανωραία

Φώτου Πανωραία

Τσακίρη Γεωργία

Τσακίρη Γεωργία