Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

Η παράταξη «αλλάΖΟΥΜΕ» δίνει στη δημοσιότητα το πρόγραμμα Διοίκησης και μετασχηματισμού του Δήμου σε ένα νέο, σύγχρονο, φωτεινό και ελπιδοφόρο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Γιατί εμείς αλλάΖΟΥΜΕ!

Όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Αλλάζουμε τον Δήμο μας, με ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, ρεαλιστικό, μετρημένο και κοστολογημένο, το οποίο εκπονούμε, τα τελευταία χρόνια, βήμα – βήμα, με τη συμβολή ειδικών. Ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει:

 Αλλαγές στη Διοίκηση, προτάσσοντας έννοιες όπως Δημοκρατία,  Διαφάνεια, Κοινωνική Λογοδοσία.

 Αλλαγές στο Περιβάλλον, με πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη και σύγχρονη πολιτική προτασία.

 Αλλαγές στην Τοπική Οικονομία με στοχευμένη ανάπτυξη

 Αλλαγές στην Κοινωνική Μέριμνα με πραγματική Αλληλεγγύη, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση.

Δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα Διοίκησης του Δήμου, αλλάζοντας τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Με τη δύναμη της θέλησης και τη δύναμη που θα μας δώσει η ψήφος σας, αλλάΖΟΥΜΕ τις ζωές και τον τόπο μας!

Γιατί όλα αλλάζουν, όταν ΕΣΥ αλλάζεις!

                                                       

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μας Μαύρισαν την Ζωή… για αυτό αλλάΖΟΥΜΕ!

                                                       Μας Μαύρισαν την Ζωή… και όχι μόνο με την Πυρκαγιά!

αλλάΖΟΥΜΕ την ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ με ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

Μας Μαύρισαν την Ζωή και με τον αναποτελεσματικό, στρεβλό και αδιαφανή τρόπο διοίκησης…  γι’ αυτό αλλάΖΟΥΜΕ τεκνοθετώντας:

 • Αποτελεσματική, χρηστή και διαφανή διαχείριση των τεράστιων εσόδων του Δήμου μας και μετατροπή του από παράδειγμα προς αποφυγήν σε πρότυπο για την Ελλάδα και την Ευρώπη!
 • Νέο Οργανισμό Υπηρεσιών σύγχρονο και αποδοτικό!
 • Στρατηγικό σχέδιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της περιοχής και την επιστημονική γνώση!
 • Επιχειρησιακό πρόγραμμα στη βάση τεκμηρίωσης και συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης!
 • Ενίσχυση της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης!
 • Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις τρεις Κοινότητες!
 • Τοπικές δημόσιες διαβουλεύσεις και λογοδοσίες!
 • Δημοτικά δημοψηφίσματα για σημαντικά τοπικά θέματα!
 • Ψηφιοποίηση- ηλεκτρονική πύλη πληροφόρησης- ηλεκτρονική εξυπηρέτηση δημοτών!
 • Συμμετοχικό προϋπολογισμό!
 • Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων με όρους ισόρροπης και δίκαιης κατανομής μεταξύ των Κοινοτήτων!

αλλάΖΟΥΜΕ το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μας Μαύρισαν την Ζωή και με την υποκρισία, την αδιαφάνεια, τον εκμαυλισμό 

και την υποθήκευση του μέλλοντος της περιοχής και των παιδιών μας…

για αυτό αλλάΖΟΥΜΕ με:

 • Κλείσιμο του νέου ΧΥΤΑ Φυλής ο οποίος έχει ήδη κορεστεί, παρότι κατασκευάστηκε το 2020 με την υπογραφή και του δημάρχου κ. Παππού!
 • Την προσφυγή στο ΣτΕ (Συμβούλιο της Επικρατείας),  για την αδειοδότηση του νέου ΧΥΤΑ την οποία συνυπογράφει ο υποψήφιος δήμαρχος Χρήστος Ρούσσας!
 • Την μη υπογραφή νέας σύμβασης παραχώρησης, μετά την λήξη της τρέχουσας το 2024!
 • Την μη κατασκευή νέου ΧΥΤΑ 4.000.000 κ.μ που περιμένουν να περάσουν οι εκλογές για να το ανακοινώσουν!
 • Το κλείσιμο της ΟΕΔΑ ΦΥΛΗΣ και την ένταξη του χώρου και της ευρύτερης περιοχής σε πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης! 
 • Την μετατροπή των αντισταθμιστικών,  από μέσο συναλλαγής και κακοδιαχείρισης, σε εργαλείο αποκατάστασης και ανάπτυξης!
 • Κοινωνική λογοδοσία και έλεγχο,  καθώς και αποζημίωση για τη συσσωρευμένη πολλαπλή βλάβη που έχει υποστεί η περιοχή και οι κάτοικοί της!
 • Νέο εναλλακτικό τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων στον Δήμο μας! 
 • Δίκτυο ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης!
 • Απομάκρυνση όλων των ρυπογόνων δραστηριοτήτων από την περιοχή!
 • Αξιοποίηση των ανοικτών περιβαλλοντικών πληγών περιοχής (πχ. λατομεία, ΟΔΔΥ) για δενδροφύτευση κι άλλες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές δράσεις!
 • Υπογειοποίηση υψηλής τάσης καλωδίων ρεύματος!
 • Προτεραιότητα στην Πολιτική Προστασία την Πρόληψη, την Ετοιμότητα και την Ανθεκτικότητα!
 • Χρήση των νέων τεχνολογιών σε θέματα φυσικών καταστροφών, αλλά και για την πρόληψη και επιτήρηση του δασικού ιστού.
 • Άμεση δημιουργία Επιχειρησιακού Κέντρου του Δήμου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, διότι στην παρούσα φάση ουσιαστικά δεν υπάρχει!
 • Άμεση συγκρότηση Επιχειρησιακού Πλάνου του Δήμου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς διότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει πραγματικά!
 • Δημιουργία τοπικής δύναμης εθελοντών η οποία εκπαιδεύεται διαρκώς και της παρέχονται κίνητρα συμμετοχής με έξοδα του Δήμου!
 • Επανεξέταση όλων των δημοσίων κτιρίων για σεισμούς και φυσικές καταστροφές!
 • Έλεγχο και επανασχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της κλιματικής κρίσης και αξιοποιώντας τα νέα τεχνολογικά δεδομένα!
 • Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής χαρτογράφησης ώστε να γίνεται πραγματικά η αναδάσωση στα καμένα! 
 • Πρόνοια για προστασία και περίθαλψη των ζώων από τις καταστροφικές πυρκαγιές!
 • Σχέδιο για την αποκατάσταση των καμένων της περιοχής και την αποζημίωση των πληγέντων! 

αλλάΖΟΥΜΕ την ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ με ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Μας Μαύρισαν την Ζωή και με την κατάσταση μιζέριας και εγκατάλειψης που κυριαρχεί παντού…

για αυτό αλλάΖΟΥΜΕ με στοχευμένες δράσεις και συνολικό προγραμματισμό:

 • Σχέδιο δράσης ανάπτυξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, του εμπορίου και της επισκεψιμότητας!
 • Κέντρο στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας!
 • Γραφείο  προώθησης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας!
 • Ανάπτυξη του ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων και επέκτασή του σε ένα σύγχρονο βιοτεχνικό πάρκο!
 • Κίνητρα στις επιχειρήσεις για ανάπτυξη θέσεων εργασίας προς όφελος των δημοτών μας! 
 • Προώθηση υλοποίησης Μικρού Προαστιακού: Αγ. Ανάργυροι – Καματερό – Ζωφριά / Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος – Ελευσίνα αλλά και δημοτικής συγκοινωνίας!
 • Δίκτυο Αστικής Κινητικότητας – Διασύνδεση κομβικών κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του Δήμου: Πάρκο Κ. Λιάρου – Αίθριο Αττικής Οδού – Πάρκο Πόλης – Πλατεία Δημαρχείου!
 • Αναπλάσεις υποβαθμισμένων συνοικιών – διασύνδεση με κεντρικούς κόμβους Δήμου!
 • Ενεργειακή αναβάθμιση – Επέκταση δικτύων – Ενίσχυση κοινόχρηστων χώρων!
 • Τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης: εθνικό ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)!

αλλάΖΟΥΜΕ την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ με ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Μας Μαύρισαν την Ζωή και με την εγκατάλειψη των αδύναμων συμπολιτών μας, την ανασφάλεια, 

την έλλειψη βασικών κοινωνικών υποδομών, την απαξίωση της εκπαίδευσης… 

για αυτό αλλάΖΟΥΜΕ με:

 • Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία για αποτελεσματικότητα και διαφάνεια των κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων!
 • Ενίσχυση υφιστάμενων υπηρεσιών σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό!
 • Αναβάθμιση της υπηρεσίας για τις κακοποιημένες γυναίκες!
 • Πρόσληψη απαραίτητου προσωπικού νέων ειδικοτήτων, όπως ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνιολόγοι, νοσηλευτές!
 • Τμήμα διαμεσολάβησης και εύρεσης εργασίας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως άνεργοι, ψυχικά ασθενείς, μονογονεϊκές οικογένειες, άστεγοι!
 • Δίκτυο κοινωνικής κατοικίας για παροχή στέγης, σε οικογένειες με μεγάλη ανάγκη!
 • Επέκταση του προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι» σε περισσότερες κοινωνικές ομάδες!
 • Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Κοινωνική Ένταξη!
 • Προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες και εμποδιζόμενων συνανθρώπων μας!
 • Ολοκληρωμένο δίκτυο κοινωνικής στήριξης των μαθητών και των νέων του Δήμου μας!
 • Κοινωνικό Φροντιστήριο, Σχολείο 2ης Ευκαιρίας, Κέντρο δια βίου μάθησης!
 • Αναβάθμιση όλων των σχολικών μονάδων και πίεση για κατασκευή νέων – Φύλαξη και ασφάλεια σε όλα τα σχολεία!
 • Δράσεις σε σχολεία για ενημέρωση και πρόληψη σχετικά με σημαντικά θέματα, όπως κακοποίηση, ναρκωτικά!
 • Στήριξη πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων – αναβάθμιση αθλητικών χώρων με ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους δημότες – ερασιτεχνικά φεστιβάλ και αθλητικοί αγώνες!
 • Ίδρυση κεντρικής δημοτικής βιβλιοθήκης και πολυδύναμου πολιτιστικού κέντρου!
 • Ανάδειξη και προστασία των αρχαιοτήτων, των μνημείων και των μουσείων μας!
 • Αναβάθμιση και επέκταση δικτύου πρωτοβάθμιας υγείας με πρωτοβουλίες του Δήμου όπως για την λειτουργία ΤΟΜΥ!
 • Αξιοποίηση του κτιρίου του ΙΚΑ Άνω Λιοσίων και του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου για κάλυψη αναγκών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης!
 • Πολυεπίπεδη αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της περιοχής σε συνεργασία του Δήμου με αρμόδιους δημόσιους φορείς!
 • Απογκετοποίηση και αποτελεσματική αστυνόμευση με παρουσία εισαγγελέα!
 • Σύνθεση των διαφορετικών πολιτισμικών προτύπων στα πλαίσια της πολιτικής της ένταξης!
 • Έλεγχος αποτελεσματικότητας πολυπολιτισμικών προγραμμάτων επιδοματικής πολιτικής!
 • Σφαιρική διαχείριση διαφορετικών πολιτισμικών προτύπων και μετατροπή τους σε πλούτο μέσω συνεργασιών του Δήμου με την Κεντρική Διοίκηση και την ΕΕ αξιοποιώντας σχετικά προγράμματα και πόρους!

Χρήστος Ρούσσας

Υποψήφιος Δήμαρχος Φυλής

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «αλλάΖΟΥΜΕ»